جستجو بر اساس:

مرتب‌سازی بر اساس:

تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
“بذر گوجه دافنیس (Dafnis F۱)” قالب گرد بشقابی و سایز میوه درشتی دارد. این رقم با کیفیت رشد نامحدود با دوره رسیدگی نسبتا کوتاه است. همچنین به بیماری ها و ویروس های شایع گوجه فرنگی مثل ویروس عامل سرجمک مقاومت نسبی داشته و برای صادرات مناسب است بوته ای نسبتا قوی با رشد نامحدود بوده در هر خوشه یا به اصطلاح کلاستر دارای ۴ تا ۶ میوه می باشد. دارای میوه ای با تیپ بزرگ یا به اصطلاح بیف میانگین وزن آن بین ۱۹۰ تا ۲۱۰ گرم می باشد.
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
نوع:  پودری کشور تولید کننده:  اردن وزن:  ۱کیلوگرم عناصر تشکیل دهنده نیتروژن   ۵/۲۵% روی        ۹/۵% بور          ۱/۸% مولیبدن   ۰/۵% اسیدهای آمینه آزاد گیاهی  ۱۴/۳% ... یک الی یک و نیم در هزار لیتر اب مصرف ست آپ در مرحله قبل از تورم جوانه ها موجب بیدار شدن به موقع جوانه های رویشی و زایشی از خواب زمستانه و در مرحله پس از برداشت محصول درختان موجب طولانی کردن عمر تخمک و مدت زمان تلقیح دانه گرده در فصل بهار سال آینده میگردد. ست آپ موجب افزایش طول عمر تخمک ، افزایش دوره موثر گرده افشانی ، عدم ریزش گل ، باز شدن جوانه ها ، افزایش درصد تبدیل گل به میوه ، کاهش ریزش میوه و کاهش سال آوری درختان میوه و در نهایت افزایش باردهی و محصول میگردد
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
تعداد فروش : بار تعداد بازدید : بار
ادامه فرایند خرید