دیگر اخبار

بیماری لکه موجی گوجه فرنگی (سوختگی زودرس)

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

بیماری گیاهی لکه موجی گوجه فرنگی در تمام مراحل رشد و همچنین به گیاهچه‌های داخل خزانه حمله می‌کند. در صورت وجود شرایط مناسب برای رشد عامل بیماری، تمام اندام‌های هوایی گیاه مورد حمله قرار می‌گیرند. نفوذ عامل بیماری به گیاهچه‌های داخل خزانه باعث سیاه شدن بافت‌های اطراف طوقه می‌شود. با گسترش این لکه‌ها به سمت بالای ساقه، گیاهچه‌های داخل خزانه از بین می روند. زخم‌های روی ساقه به صورت نامنظم، سیاه رنگ، مقعر و در نزدیکی ناحیه اتصال به ساقه تشکیل می شوند. شدت علائم بیماری بر روی برگ‌های پایینی بوته بیشتر دیده می شود. 

این بیماری علاوه بر گوجه فرنگی میوه های دیگری را نیز از قبیل بادمجان، فلفل سبز و قرمز، سیب زمینی و حتی علفهای هرز را نیز درگیر می کند. در فصل های پرباران و یا مناطق دارای رطوبت زیاد فعالیت بیشتری دارند .

 

  علایم بیماری لکه موجی گوجه فرنگی یا سوختگی زودرس گوجه فرنگی به صورت لکه های نکروتیک به رنگ قهوه‌ای تیره و نامنظم بر روی برگ، ساقه و میوه مشاهده می‌شود. معمولا این علائم در ابتدا بر روی برگ‌های مسن یا قدیمی ظاهر می‌شود. با پیشرفت بیماری، لکه‌‌ها نیز گسترش می‌یابند و در نهایت حلقه‌های سیاه متحدالمرکز ایجاد می‌شود.

در اطراف لکه‌های ناشی از بیماری لکه موجی، نواحی زرد رنگی ایجاد شده که در صورت زیاد بودن لکه‌ها بر روی برگ، کل برگ زرد و خشک می‌گردد. در صورت مساعد بودن شرایط برای گسترش بیماری لکه موجی، گیاه به طور کامل از بین می‌رود.

لکه‌های ناشی از بلایت بر روی ساقه به صورت نواحی فرورفته، کشیده و به رنگ قهوه‌ای تیره دیده می‌شود. لکه‌های بلایت میتوانند کل ساقه را در بر گرفته و سبب پوسیدگی ناحیه طوقه شوند. لکه‌ها در روی میوه در قسمت انتهایی کالیکس به صورت لکه‌های فرورفته، چرمی و تیره دیده می‌شود.

راههای پیشگیری :

·         استفاده از ارقام مقاوم

·         کنترل علف‌های هرز

·         تهویه مناسب در شرایط گلخانه

·         شخم بقایای آلوده گیاه قبلی یا حذف آنها از مزرعه یا گلخانه

·         تراکم مناسب کشت

·         استفاده مناسب از کودهای نیتروژنه

·         برنامه ریزی برای کاربرد منظم قارچ‌کش

·         استفاده از بذرو سالم و عاری از بیماری

·         ایجاد تناوب زراعی در کاشت محصول

·         آبیاری قطره ایی و استفاده از کودهای ازته

 

 

 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداریشبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

www..agrinito.com

ادامه فرایند خرید