دیگر اخبار

مبارزه مکانیکی با آفت های گیاهی:

خبر اگرینیتو 1 سال قبل

کارهایی مانند جمع آوری بقایای محصول، بریدن و جمع آوری شاخه های آلوده به آفت در باغ‌‍‌ها و از بین بردن آنها از طرق سوزاندن یا دفن کردن آنها زیر خاک، یک مبارزه مکانیکی و دستی به شمار می آید؛ به عنوان مثال: 

سالم ترین روش برای مبارزه با کرم گلوگاه انار، جمع آوری انارهای آلوده ی باقیمانده بر روی درختان و انارهای ریخته شده در طول فصل رشد می باشد، تا در زمان مناسب نسبت به دفن یا سوزاندن آنها اقدام گردد. 

با بستن گونی یا نوارهای مقوایی لانه زنبوری به دور تنه‌ی بعضی از درختان میوه، مانند سیب درختی و گیلاس، می توان آفت هایی مانند کرم سیب و مگس گیلاس را که برای انجام زمستان گذرانی به لابلای این گونی ها و مقواها پناهنده می شوند، به دام انداخت و آنها را از بین برد. 

پاک کردن و از بین بردن پوسته های شل و شکسته ی روی تنه درختان که در اصل، پناهگاه های زمستانی بسیاری از آفت های باغ به شمار می روند، در مهار آن آفت ها خیلی موثر است.  

برای مبارزه با کرم خراط که تنه درختانی مانند گردو را سوراخ می کند، در صورتی که شاخه های آلوده به این آفت دور از دسترس نباشند، می توان با وارد کردن سیم مفتولی درون سوراخ های ایجاد شده توسط آفت، لاروهای آفت را کشت و از بین برد. 

چرای چین اول یونجه زودتر از موعد برداشت محصول، باعث بلعیده شدن کرمینه های سرخرطومی یونجه توسط دام شده و این آفت برگ خوار یونجه به راحتی مهار خواهد شد. 

جمع آوری و سوزاندن بادام خشکه ها از زمان برداشت محصول بادام تا اواخر اسفند ماه هر سال، نقش موثری در کاهش جمعیت زنبور مغز خوار بادام خواهد داشت. 

3-مبارزه بیولوژیکی: دانشمندان علم حشره شناسی از سال ها پیش، بسیاری از موجودات و حشرات مفید یا همان دشمنان طبیعی آفت های گیاهی را شناسایی کرده و مورد آزمایش قرار داده اند. استفاده از دشمنان طبیعی برای مهار آفت را مبارزه ی بیولوژیکی می گویند. 

امروزه تعدادی از این حشرات مفید را در پرورشگاه های مخصوص خود به نام (انسکتاریوم) پرورش داده و آنها را در موقع مناسب، در مزارع و باغ ها رها می کنند تا آفت های مورد نظر را به طور طبیعی از پای درآورند.   

در مبارزه ی بیولوژیکی از عوامل زیر برای مهار آفت ها استفاده می کنند: 

1-شکارگرها 2-انگلی ها 3-بیماریزاها   

 

*شکارگرها: حشرات شکاری در مراحل کرمینه ای و بلوغ، فعال هستند و به محض دست یابی به طعمه از آن تغذیه می کنند. 

کفش دوزک ها: بعضی از انواع کفش دوزک ها، خیلی پر اشتها هستند و به سرعت تعداد زیادی از حشرات را شکار می کنند. هر نوزاد کفش دوزک هفت نقطه ای،بیش از هزار شته را در دوره ی زندگی خود شکار می کند و یک کفش دوزک بالغ تا نه هزار شته را می خورد.  

بالتوری ها: علاوه بر اینکه از شکارگران ماهر شته ها هستند، از کنه ها، شپشک ها، تخم پروانه ها و کرمینه جوان آفت ها نیز تغذیه می کنند.هر نوزاد در مدت زندگی خود می تواند یک هزار کنه را از بین ببرد. 

مگس های سیرفید: مگس ها سیرفید می توانند از انواع حشرات تغذیه کنند. 

سن های شکارگر: دشمنان سرسخت شته ها و کنه ها هستند و نقش بزرگی در شکار حشرات زیان آور دارند.  

شکارگران مفید دیگر: بسیاری از حشرات مانند کنه های شکاری، سخت بالپوشان شکاری، انواعی از مگس ها و زنبورها به عنوان شکارگر آفت های کشاورزی شناسایی شده اند.

*انگلی ها:حشرات انگلی، در اصل، حشراتی هستند که یکی از مراحل زندگی خود را در بدن آفت می گذرانند.

زنبورهای تریکو گراما: تا کنون 549 گونه از این زنبورهای مفید شناخته شده اند. اندازه ی آن به زحمت به یک میلیمتر می رسد، قادر است تخم های خود را در درون تخم های بعضی از آفات کشاورزی قرار دهد.

بهتر است کارت های حاوی تخم (تریکو گراما) را صبح زود یا نزدیک غروب آفتاب در باغ نصب کرد.

هر تریکو کارت تقریبا حاوی 600 عدد تخم تریکو گراماست که باید در جای مناسبی پشت به آفتاب در سرشاخه ها نصب گردد تا تخم ها دور از دسترس مورچه ها باشند؛ و باغ را آبیاری نمود تا رطوبت نسبی هوا افزایش یابد. 

*بیماری زاها:عوامل زنده ای مانند باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها از عوامل باز دارنده ی فعالیت حشرات به شمار می روند. 

4- استفاده از جلب کننده های حشرات: نوارهای رنگی، تله های نوری و تله های فرمونی، کاربردهای وسیعی برای جلب و شکار آفت ها پیدا کرده اند. 

نوارهای رنگی: رنگ زرد برای جلب و شکار شته ها و پسیل پسته موثر است. رنگ قرمز تعداد زیادی از پروانه ها و رنگ سبز بعضی از سوسک ها و مگس ها را به طرف خود می کشد. تریپس خیار گلخانه ای را نیز از طریق رنگ آبی روشن جذب کرده و از بین می برند.  

تله های نوری: از یک منبع نوری مانند لامپ و یک بطری حاوی سیانور استفاده می شود. از تله های نوری، هم برای شکار و از بین بردن حشرات بالغ و هم برای پیدا کردن زمان مناسب و دقیق سمپاشی استفاده می شود.

برای مهار آفت مورد نظر در هر هکتار باغ های میوه، نصب حداقل ده عدد از این تله ها ضرورت دارد.

تله های فرمونی: در این تله ها، ماده ای به نام (فرمون) قرار می دهند که نقش جلب کننده ی پروانه های جنس نر را در طول ساعات شبانه روز بر عهده دارد. هر پروانه ماده برای جلب پروانه های نر به سوی خویش، بویی را از خود به هوا می پراکند که سعی شده به طور مصنوعی این بو را تولید کرده و ماده تولیدی را فرمون نامند. در هر تله فرمونی تنها حدود یک میلی گرم، فرمون قرار داده می شود. 

 

 

 

 

 

نویسنده: شکیبا نظری طهرانی

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

www..agrinito.com

 

 

ادامه فرایند خرید