دیگر اخبار

محلول پاشی سیلیکات پتاسیم در پسته

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما بیشتر از حد تحمل گیاه سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی روی میوه پسته می گردد درواقع عوامل آفتاب سوختگی گیاه عبارتند از:

  • خشکیدگی سرشاخه های درختان در اثر ضعف و بیماری ها موجب از بین رفتن شاخ و برگ درختان شده و در نتیجه تابش مستقیم نور خورشید سبب افزایش آفتاب سوختگی می شود.
  • هنگامی که فاصله ی بین درختان روی ردیف ها کم باشد و ردیف های درختان در زمان رشد مغز در جهت وزش باد غالب نباشند، فاصله ی نزدیک به هم درختان سبب عدم جابجایی هوای بسیار گرم سطح خاک شده و در نتیجه هوای گرم مجاور خوشه سبب تشدید آفتاب سوختگی می شود
  • کمبود کلسیم ناشی از زیادی منیزیم در محلول خاک نیز می تواند یکی دیگر از عوامل آفتاب سوختگی می باشد. میوه پسته به دلیل اینکه دارای بافت استخوانی می باشد نیاز بیش تری به عنصر کلسیم دارد. ممکن است کمبود کلسیم درخت در برگ ها نمایان نشود اما مقدار کلسیم برای میوه کافی نباشد. میوه هایی که کمبود کلسیم دارند نسبت به آفتاب سوختگی حساس تر هستند.

 

در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است سلولهای بافت پوست سبز و گاهاً پوست استخوانی میوه و از بین رفته و حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده می شود .

سیلیسیم، ضخامت، سفتی و ایستادگی برگ‌های گیاه را افزایش می‌دهد که باعث افزایش نفوذ نور به چتر درخت و در نتیجه عملکرد گیاه می‌شود. طبق نتایج به دست آمده، محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم در گیاهان زراعی مختلف سبب از بین رفتن بیماری، استحکام بخشیدن به آوند‌های چوبی و ممانعت از پلاسیدگی، افزایش کلسیم، تولید تعداد گلچه بیشتر و افزایش کلروفیل برگ شده‌است و سیلیس یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان محسوب می شود.

نقش سیلیس در تامین پتاسیم و جلوگیری از تنش خشکی و همچنین افزایش سبزینگی و افزایش کیفیت محصول اثبات شده است.حال باکارشناسان کشاورزی اگرینیتو همراه باشید تا درآمدی بر  استفاده از سیلکیات پتاسیم  داشته باشیم :

·         سیلیکات پتاسیم درخت را برابر آفات مکنده و تنش گرمایی مقاوم می کند

·         حتما بعد از انجام آبیاری انجام شود

·         حتما بعد از کامل شدن میوه ی درخت انجام شود

·         استفاده از سیلیکات پتاسیم  قبل از کامل شدن میوه باعث بد شکلی میوه و عدم جذب کلسیم می شود 5

·         قبل از انجام پاشش حتما درخت عاری از آفت باشد

·         درختانی که گوگرد پاشی شده اند قابل انجام سمپاشی سیلیکات پتاسیم  نیستند

·         بهتر است سیلیکات پتاسیم با محلول یا سم  دیگری ترکیب نشود و فقط با صابون های غیر یونی قابل اختلاط است

·         میزان دوز سیلیکات پتاسیم سه یا چهار در هزار لیتر آب می باشد

بنابراین به نظر می‌رسد تکرار دو مرحله محلول‌پاشی در اواخر خردادماه و تیرماه در کاهش خسارت سرسوختگی پسته، پوکی، سقط جنین و افزایش پرکردن مغز پسته موثر می‌باشد.

 

موفق و پر روزی باشید 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداری _شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

ادامه فرایند خرید