دیگر اخبار

کرم سیب (تخم خوار سیب)

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 2 سال قبل

این آفت علاوه بر سیب به درختانی از جمله :گلابی،زردالو ،خرمالو،گردو،آلو،آلبالو،بادام،انار و گوجه نیز حمله می کند 

در واقع این آفت برای رسیدن به دانه ی میوه ، بافت میوه را نیز تغذیه می کند و باعث ریزش میوه می شود.

 روش های کنترل کرم سیب

 تغذیه اصولی باغ باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات می شود .استفاده از npk های دارای پتاسیم بالا باعث بروز چنین مقاومتی درگیاه خواهد شد .

عدم استفاده ازکود دامی تازه یا نپوسیده درباغ ،استفاده ازکود دامی تازه باعث طغیان این آفت خواهدشد.

استفاده از تله های دور کننده حشرات بالغ با استفاده از محلول گازوئیل و اسانس آویشن یا روغن خردل 

_استفاده از تله های زرد رنگ به همراه آب: رنگ زرد باعث جذب بسیاری از حشرات می شود استفاده از تشتهای زرد رنگ که درون آن اب وجود دارد باعث جذب حشره و افتادن ان در آب می شود این عمل در ابتدای فعالیت حشره  کمک شایانی به کننترل آن در باغ می کند .

کنترل علفهای هرز زیر سایه انداز درخت و جمع آوری میوه ها آلوده و شاخ و برگ های زیر درخت از جمله عوامل موثر در کنترل این حشره می باشد

مبارزه ی شیمیایی:

زیست این حشره بصورت چند نسلی است پس برای مبارزه ی شیمیایی در چندین نوبت باید صورت گیرد . استفاده از روغن ولک به همراه سم دیازیتون یا دورسبان هنگام تورم جوانه ها، استفاده از سم استامی پراید برای زمان ظهور برگهای اولیه سیب، بعد از ریزش 80 درصد از شکوفه ها، استفاده از فن والریت یا استامی پراید هنگام فندقی شدن سیب.

مهرداد غفاری _کارشناس کشاورزی شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

ادامه فرایند خرید