دیگر اخبار

انواع روش‌های آبیاری

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

انواع روش‌های آبیاری

 

 آبیاری به معنی رساندن مقادیر کنترل شده ی آب به گیاهان در فواصل معین به منظور تولید محصول می‌باشد. آبیاری در کل به سه دسته‌ی سطحی، کم فشار و تحت فشار تقسیم می‌شود.

1. سطحی : این روش خود به سه دسته‌ی کرتی، نواری و شیاری تقسیم می‌شود. این روش به علت پایین بودن نیاز به سرمایه اولیه هزینه تعمیر و نگهداری پایین نسبت به سایر روش‌ها متداول‌تر می‌باشد. البته پیشرفت تکنولوژی در روش‌های سطحی باعث شده این روش در مراحلی بهتر از آبیاری تحت فشار عمل کند. 2. آبیاری کم فشار (آبیاری زیرزمینی): امکان توزیع رطوبت بصورت غیر اشباع در منطقه‌ی ریشه گیاه را فراهم می‌کند. یکی از سیستم‌های این روش استفاده از لوله‌های اسفنجی مانند است که تحت فشار بسیار کم توانایی انتشار آب بطور یکنواخت، تحت کنترل داشته و با نصب آن در ناحیه ریشه گیاه، رطوبتی در حد ظرفیت زراعی خاک ایجاد می‌کند. 3. آبیاری تحت فشار : بطور کلی در این روش آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می‌کنند.

انواع تحت فشار :

1. قطره‌ایی

2. آبیاری بارانی : الف) غیرمکانیزه کلاسیک : کاملا متحرک – نیمه متحرک – ثابت با آبپاش متحرک - کاملا ثابت – شیلنگ با قرقره کوچک

       ب) مکانیزه کلاسیک : آبفشان غلطان – آبفشان قرقره‌ایی – آبفشان دوار – آبفشان خطی

 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداری

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

www..agrinito.com

ادامه فرایند خرید