دیگر اخبار

علایم کمبود برخی مواد مواد معدنی در بوته گوجه فرنگی

ادمین خبر رحیمی 2 سال قبل

مواد معدنی جزو موادی هستند که از طریق بافت خاک یا از طریق کود های اضافه شده به خاک برای گیاهان و درختان تامین می شوند..

گوجه فرنگی بوته خاصی است که اگر به کمبود مواد معدنی دچار شود علائم خاصی همچون کاهش رشد بوته و کوتوله شدن آن ، تغییر رنگ برگها ، گل دهی زود هنگام و … را از خود بروز خواهد داد.

 

کلسیم

 • لبه ها در برگ های بالایی زرد می‌شوند، سطح زیر برگ و به خصوص لبه ها به رنگ بنفش مایل به قهوه ای شده، برگچه ها ریز باقی می‌مانند و دفرمه می‌شوند، لبه برگ ها به سمت بالا می‌پیچند.
 • در مراحل پیشرفته تر، نوک و لبه برگ ها پژمرده شده دمبرگ پیچیده شده و خشک می‌شود.
 • نقاط رشد از بین می‌روند.
 • برگ ها مسن دچار کلروز و نکروز می‌شود.
 • میوه دچار پوسیدگی گلگاه میوه (پوسیدگی شبیه چرمی شدن گلگاه میوه) می‌شود.

درمان کمبود کلسیم در گوجه فرنگی

 1. اسپری برگ ها در موارد ضروری و حاد با محلول ۰٫۷۵ تا ۱ درصد نیترات کلسیم، همچنین می‌توان از کلسیم مایع استفاده کرد.
 2. افزودن نیترات کلسیم یا کلات کلسیم به محلول غذایی.

گوگرد

 • برگ های بالایی سفت و به سمت پایین خم شده و در نهایت نقاط نکروز پدیدار می‌شوند، برگ ها زرد می‌شوند.
 • ساقه، رگبرگ ها، دمبرگ ها بنفش می‌شوند.
 • نوک و لبه برگ های مسن و برگچه ها نکروز شده و نقاط بنفش کوچکی در بین رگبرگ ها ظاهر می‌شود.

درمان کمبود گوگرد در گوجه فرنگی

 1. افزودن هرگونه سولفاتی به محلول غذایی. سولفات پتاسیم برای گیاه از سایر نمک ها مطمئن تر است. زیرا گیاهان به مقادیر بالای پتاسیم نیاز دارند.

توجه: کمبود گوگرد به ندرت ظاهر میشود، زیرا در محلول غذایی از موادی مانند پتاسیم، منیزیم و سایر نمک های سولفاته استفاده میشود.

۳. آهن

 • لبه برگ های انتهایی شروع به کلروز کرده و به تمام برگ سرایت می‌کند، ریزترین رگبرگ های سبز روی بافت زرد برگ ایجاد می‌شود، شبکه ای از رگبرگ های سبز روی بافت زرد برگ ایجاد می‌شود، در نهایت برگ کاملا زرد کمرنگ می‌شود، نکروزی مشاهده نمیشود.
 • در مراحل پیشرفته، علائم از برگ های انتهایی شروع و به سمت برگ های مسن تر سرایت می‌کند.
 • رشد متوقف و برگها کوچک تر از حالت عادی می‌شود و گل ها ریزش می‌کند.

درمان کمبود آهن در گوجه فرنگی

 1. اسپری برگ ها با محلول ۰٫۰۲ تا ۰٫۰۵ درصد از کلات آهن EDTA هر ۳ تا ۴ روز
 2. افزودن کلات آهن به محلول غذایی

بُر

 • رشد تاج گیاه و نقاط مریستمی محدود شده و منجر به پژمردگی و خشکی نقاط رشد می‌شود
 • برگ های بالایی کلروز بین رگبرگی داشته و برگچه ها منقوط می‌شوند و کوچک می‌مانند و به سمت پایین خم و دفرمه می‌شوند، کوچکترین برگچه ها قهوه ای شده و می‌میرند
 • برگ های میانی به رنگ نارنجی مایل به زرد درآمده، رگبرگ ها بنفش یا زرد می‌شود
 • برگ های مسن تر به رنگ سبز مایل به زرد می‌شود
 • نقاط رشد در شاخه های جدید جانبی می‌میرند
 • برگچه ها خیلی سست و شکننده می‌شوند

درمان کمبود بُر در گوجه فرنگی

 1. اسپری برگ ها به محض مشاهده عوارض با محلول ۰٫۱ تا ۰٫۲۵ درصد بوراکس
 2. افزودن بوراکس به محلول غذایی

مس

 • لبه برگ های میانی و جوان تر گیاه به صورت لوله ای درآمده، کلروز و نکروز مشاهده نمی‌شود، رنگ برگ سبز مایل به آبی است، برگ های انتهایی کوچک و سفت شده و می‌پیچد.
 • دمبرگ ها به سمت پایین خم می‌شوند.
 • رشد ساقه متوقف می‌شود.
 • در مراحل پیشرفته، نقاط نکروز روی رگبرگ های وسط و اصلی ظاهر می‌شود.

درمان کمبود مس در گوجه فرنگی

 1. اسپری برگ ها با محلول ۰٫۱ تا ۰٫۲۵ درصد سولفات مس
 2. افزودن سولفات مس به محلول غذایی

منگنز

 • برگ های میانی و مسن تر و پس از آنها، برگ های جوان تر رنگ پریده می‌شوند
 • رگبرگ ها سبز و نواحی بین رگبرگی زرد می‌شوند
 • نقاط نکروز در نواحی رنگ پریده ظاهر شده، کلروز آن شدت کمتری در مقایسه با کمبود آهن دارد و برخلاف آن منحصر به برگ های جوان نمی‌باشد

درمان کمبود منگنز در گوجه فرنگی 

 1. اسپری برگ با حجم زیاد محلول و با غلظت ۰٫۱ درصد یا با حجم کم محلول با غلظت ۱ درصد سولفات منگنز
 2. افزودن سولفات منگنز به محلول غذایی

مولیبدن

 • برگچه ها در تمامی برگها به شکل منقوط بین رگبرگی و به رنگ زرد مایل به سبز کم رنگ در می‌آید، لبه ها رو به بالا و به شکل ناودان می‌شود
 • کوچکترین رگبرگ ها سبز باقی نمی مانند، نکروز در نواحی زرد در لبه برگچه های بالایی و در نهایت در تمامی برگ های مرکب ظاهر می‌شود و چروکیده می‌شود
 • در مراحل پیشرفته، علائم از برگ های مسن به برگ های جوان سرایت می‌کند اما برگ های لپه ای برای مدتی طولانی سبز باقی می‌مانند.

درمان کمبود مولیبدن در گوجه فرنگی

 1. اسپری برگ ها با محلول ۰٫۰۷ تا ۰٫۱ درصد مولیبدات آمونیوم یا سدیم
 2. افزودن مولیبدات آمونیوم یا سدیم به محلول غذایی

 

 

ازت: علایم کمبود ازت در گوجه فرنگی ابتدا در برگ های کهنسال تر شروع می شود. ١- سبز روشن شدن گیاه در صورت شدت کمبود و زرد شدن شدید برگ ٢- کاهش رشد گیاه ٣- گل دهی زود هنگام ۴- کوتاه شدن چرخه زندگی

توجه به این نکته لازم است که بدانید بیشتر زیان ناشی از کمبود ازت در زمان گل دهی آن ، شکل گیری و رشد میوه اتفاق می افتد..

روی :  علایم کمبود روی ( Zn )  از برگ های جوان تر شروع شده که برخی از آنها شامل موارد زیر می باشد: ١- پدیده کلروز در ناحیه مابین رگبرگ برگهای جوان ٢- رشد گیاه و برگ به حداقل رسیده و گیاه کوتوله می شود ٣- مرگ گیاه و ریزش برگهای آن

توجه : -  تشخیص عنصر روی به دلیل شباهت های زیادی که با منگنز ، منیزیم ،آهن ، پتاسیم و فسفر دارد مشکل بوده و نیاز است که آنالیزهای گیاهی صورت گیرد.  - زیادی عنصر فسفر عملکرد طبیعی روی را مختل می گرداند. - غلظت زیاد روی ،جذب و استفاده آهن توسط گیاه را با اختلال همراه می سازد .

 

 

 

کمبود فسفر

اولین علامت

1.      کمبود فسفر در گوجه فرنگی تولید رنگ ارغوانی در سطح زیرین برگهاست.

2.      در رگبرگها این تغییر رنگ ممکن است در ابتدا با تولید لکه هایی ظاهر شده سپس توسعه یافته ودر خاتمه تمام رگبرگها رنگی شوند

3.      برگها (به ویژه نوک برگها )به رنگ ارغوانی به نظر آید.

4.      شاخه ها باریک و فیبری شده ؛دمبرگها کوچک و میوه دهی و رسیدن میوه به تاخیر می افتد.

کمبود پتاسیم

1.      گیاه گوجه فرنگی مبتلا به کمبود پتاسیم آهسته تر رشد میکند.

2.      رنگ سبز مایل به آبی تیره دارد

3.      محصول آن کم میشود.

4.      برگهای جوان چروکیده شده و برگهای مسن ابتدا به رنگ سبز مایل به آبی در آمده وحاشیه آنها به رنگ سبز مایل به زرد می شود.این حالت به داخل برگ کشیده شده و باعث برنزه شدن بافت می گردد.

نکته:هم در مشکل شوری وهم در کمبود پتاسیم حاشیه برگ زرد میشود اما در شوری به شکل یک نوار منظم دورتادور برگ زرد میشود ؛ولی در کمبود پتاسیم زردی به داخل کشیده شده و نامنظم است.

شاخه ها در کمبود پتاسیم سخت و چوبی بوده؛رشد قطری نمی کنند و باریک می مانند.ریشه ها خوب رشد نکرده؛بلکه باریک باقی مانده اغلب قهوه ای شده و دیگر ضخیم نمیشوند.میوه های گوجه فرنگی در نباتات مبتلا به کمبود شدید پتاسیم به طور ناجوری رسیده؛استحکام ندارند.لکه ای شدن میوه گوجه فرنگی اغلب با کمبود پتاسیم ارتباط دارد.

کمبود منیزیوم

1.      گوجه فرنگی برگهایی تولید می کنند که خیلی ترد و شکننده هستند و تمایل به پیچیدگی به طرف بالا را دارند.

2.      رگبرگها سبز تیره باقی مانده در حالی که نواحی بین آنها زرد رنگ می شود و هرچه از رگبرگها دور می شویم رنگ زرد بیشتر می شود.نواحی زرد رنگ تیره تر شده و سرانجام قهوه ای شده و می میرند.

توجه: علائم کمبود در برگهای مسن و گیاهان رسیده بیشتر مشاهده می شود.

 

مطالعه موارد بالا می تواند کمک شایانی به مشکل شما بکند.

جلوگیری از تمامی مشکلاتی که در بالا گفته شد، تنها با رسیدگی به خاک امکان پذیر است.

با کود خوب می توانید از رشد کامل و سالم گوجه فرنگی خود اطمینان حاصل فرمایید. 

 

 

نویسنده: شکیبا نظری طهرانی

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

ادامه فرایند خرید