دیگر اخبار

فرآوری برنج (مراحل پس از برداشت)

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 2 سال قبل

خشك كردن

در این روند محتوای رطوبت دانه را برای ذخیره سازی به سطح ایمنی کاهش می دهد. این مهمترین عملیات پس از برداشت محصول برنج است. تاخیر در خشک شدن، خشک شدن ناقص یا خشک شدن بی اثر، کیفیت دانه را کاهش می دهد و باعث تلفات می شود.

ذخیره سازی

ذخیره سازی دانه برنج معمولا برای در امان ماندن از رطوبت، جوندگان، پرندگان، حشرات و میکرو ارگانیسم ها انجام می شود. به طور معمول برنج باید در پوسته خود حفظ شود زیرا پوسته برنج خود برخی از محافظت ها را در برابر حشرات را فراهم می کند.

تبدیل کردن

تبدیل کردن یا فرزکاری یک مرحله مهم پس از برداشت برنج است. هدف اصلی سیستم فرزکاری برنج این است که پوسته را از دانه برنج جدا می کند و یک دانه خوراکی برنج تولید می شود که به اندازه کافی خرد شده و از ناخالصی درآمده. اگر تنها پوسته برداشته شود، برنج “قهوه ای” به دست می آید. اگر برنج بیشتر مالت یا جلا داده شود، برنج سفید بدست می آید.

سیستم فرزکاری برنج می تواند یک فرایند یک یا دو مرحله ای یا یک فرآیند چند مرحله ای باشد.بسته به نیاز مشتری، برنج باید دارای حداقل دانه های شکسته باشد. عملجدا‌‌سازی برنج‌های شکسته از سالم توسط الک‌های لرزان و نوسانی انجام می‌شود. بعضی از الک‌های مورد استفاده در کارخانه‌های شالیکوبی شمال کشور از بازده‌ای پایین برخوردار می‌باشد. به ‌طوری از دریچه خروجی برنج سالم، برنج‌های شکسته هم مشاهده می‌شود. مقدار توان مصرفی این ماشین در مقایسه با ماشین‌های پوست کن و سفیدکن پایین بوده و دارای ظرفیت زیادی می‌باشند. در سیستم‌های پیشرفته از الک‌های دوار که از استوانه‌ای با تو رفتگی‌های مختلف متناسب با اندازه‌های مختلف برنج است استفاده می‌شود. هرچه تعداد دانه های شکسته بیشتر باشد قیمت محصول پایین تر می آید.

ادامه فرایند خرید