دیگر اخبار

کالیبراسیون سمپاش‌ها

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

کالیبراسیون سمپاش‌ها

 

تعریف کالیبراسیون : 

تنظیم سمپاش جهت پاشش میزان مشخصی سم یا محلول در هکتار با قطر قطرات مشخص و تعداد مشخص در یک سانتی متر مربع .

 

هدف در کالیبراسیون :

 

-          تنظیم سمپاش برای جلوگیری از اتلاف سم و کاهش اثرات آن بر محیط زیست و کاربران

-          توزیع یکنواخت سم در مزرعه و جلو گیری از گیاه سوزی و کنترل عوامل خسارت‌زا

-          کاهش سمپاشی و جلوگیری از تکرار آن

-          کاهش هزینه‌های سمپاشی

 

مراحل کالیبراسیون :

 

۱.      کنترل وضعیت عمومی سمپاش: بررسی ظاهر پمپ و مخزن نازل‌ها و روابط جهت مشاهده‌ی شکستگی و یا چک کردن نحوه‌ی اتصال قطعات به هم دیگر.

۲.      انتخاب نازل: نازل مهم‌ترین بخش یک سمپاش است که سم را به قطرات زیر جهت پاشش بر روی سطح برگ تبدیل می‌کند.  بررسی روزنه‌های نازل عدم پاشش شره‌ای نازل و تنظیم ارتفاع اولیه نازل با سطح زمین و تنظیم فاصله‌ی نازل با نازل کناری روی بوم.

۳.      فشار سمپاشی: فشار سمپاشی برای کنترل آفات بین ۳ تا ۴ بار، برای علفهای هرزبین ۲ تا ۳ بار و برای نازل باد بزنی تی‌جت ۱ تا ۵ بار تنظیم می‌شود. هرچه دور موتور یا محور تواندهی(PTO) تراکتور بیشتر باشد فشار سم نیز بیشتر است. البته با رگلاتور تنظیم فشار پمپ میز می‌توان فشار خروجی را تنظیم کردو لذا هرچه فشار بیشتر باشد قطر فطرات خارج شده از نازل نیز ریزتر خواهد بود.

 

میزان محلول مصرفی :

 

مقدار مشخصی از آب داخل مخزن ریخته (L۱) با سرعت مشخصی با تراکتور به همراه سمپاش فعال حرکت می‌کنیم تا  محلول تمام شود. عرض بوم (W) در طول حرکت تراکتور (D) مساحت سمپاشی شده را نشان می‌دهد (A) .

برای بدست آوردن میزان مصرف محلول در هکتار با همین سرعت حرکت از فرمول زیر استفاده می‌کنیم :

( میزان مصرف محلول در هر هکتار = LT)

L۱/LT = At/۱۰۰۰۰     

 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداری

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

www..agrinito.com

 

 

ادامه فرایند خرید