دیگر اخبار

برای مبارزه با آفت چه باید کرد؟

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

 گام اول: شناسایی آفت

هر آفت به گروهی از حشرات و موجودات زنده تعلق دارد. مثلا ملخ ها از گروه راست بالان هستند و انواعی از سوسک ها جزو گروه سخت بالپوشان به شمار می روند. برای ما مهم است که بدانیم آفت محصول کشاورزی مان از انواع پروانه هاست یا از انواع مگس ها، از انواع زنبورهاست یا کنه ها. آن وقت می توانیم با شناخت نحوه زندگی آن آفت،مراحل خسارت زایی و زمان مناسب مبارزه با آن را هم پیدا کنیم.   

 گام دوم: شناسایی مراحل زندگی آفت  

1-مرحله ی تخم  2-مرحله ی کرمینگی (لاروی)  3-مرحله ی شفیرگی  4-مرحله ی حشره کامل  

گام سوم:انتخاب روش یا روش های مناسب مبارزه با آفت

به طور کلی می توان روش های مبارزه با آفات را به دو روش زیر تقسیم بندی نمود: 

الف) مبارزه شیمیایی با آفت (استفاده از سم و سمپاشی) : از 60 سال پیش که اولین سم شیمیایی، یعنی د.د.ت ساخته شده تا امروز، مصرف خیلی از این سموم به علت کشف خاصیت سرطان زایی و ایجاد بعضی از بیماریهای سخت و مزمن در انسان، در سطح دنیا ممنوع اعلام شده است. چه بسا خیلی از این سموم شیمیایی هم که در حال  حاضر در دسترس ماست، چند سال بعد در فهرست همان سموم ممنوعه جای بگیرند.  

کشاورزان باید با دوره ی ماندگاری سم یا به اصطلاح علمی (( دوره کارنس )) سم آشنا باشند.     

خطرات کاربرد سموم شیمیایی:   

 باقیمانده ی سموم شیمیایی در مواد غذایی  

سمپاشی های مکرر و عواقب آن 

 رعایت نکردن میزان مصرف سم در واحد سطح و پیامدهای آن 

مرگ و میر حشرات مفید و دیگر موجودات زنده طبیعت  

 مسمومیت عوامل سمپاشی در اثر رعایت نکردن مسائل ایمنی در سمپاشی 

 مسمومیت آب های آشامیدنی از طریق نفوذ سموم به آب های زیرزمینی

طغیان آفت ها در اثر مقاوم شدن آنها به سموم شیمیایی در طول زمان 

آلودگی محیط زیست و بسیاری خطرات نامشهود دیگر 

ب) مبارزه غیر شیمیایی با آفت ( مبارزه ی بدون سم) : مبارزه ی بدون سم با آفت را می توان به شیوه های زیر انجام داد؛  

مبارزه زراعی 

 مبارزه مکانیکی  

 مبارزه بیولوژیکی

استفاده از جلب کننده های حشرات روش های دیگر مبارزه مثل استفاده از انرژی هسته ای در کنترل آفات 

روش مبارزه زراعی: با انجام عملیات زراعی مناسب، محیط کشت را برای زندگی و فعالیت آفت های موردنظر نامساعد می کنند و در نتیجه، خسارات آنها را کاهش می دهند.

مهمترین اقدامات در مبارزه زراعی در ابتدا باید دانست با کشت مداوم و پی درپی یک گیاه در یک قطعه زمین، باعث افزایش انواع آفت های مخصوص آن گیاه می شود و نکته دیگری که حایز اهمیت هست توجه به شخم های عمیق در فصل پائیز هست چون تعداد زیادی از کرمینه‌ها و شفیره‌ها و تخم های حشرات با همین اقدام از بین میرود.

با کاشت گیاهان زراعی در تاریخ مناسب، می توان از حمله‌ی تعدادی از آفت‌ها جلوگیری نمود. مثلا برداشت هر چه زودتر گندم‌های رسیده، فرصت تغذیه از سن‌ها را می گیرد و در نتیجه، جمعیت سن در سال بعد کاهش می یابد، یا جلو انداختن زمان برداشت چین اول یونجه، باعث از بین رفتن درصد زیادی از آفت درجه یک یونجه (سر خرطومی) خواهد شد، شما حتی با انتخاب مناسب بذر و نهال سالم و متناسب با محیط و آب و هوای منطقه مورد میتوان از قدرت جوانه زنی بذر خود مطمعن بود.

از روش‌های دیگر مبارزه با آفات استفاده بهینه از آب و کود، شما با مدیریت صحیح در امر آبیاری می توان تا حد زیادی از خسارت آفت ها جلوگیری کنید. استفاده از یخ آب زمستانه، زمستان گذرانی تعدادی از آفت های کشاورزی را با خطر مواجه کرده و جمعیت آنها را به شدت کاهش می دهد و با قطع آبیاری در اواخر دوره ی رشد، موجب زودرس تر شدن محصول شده که با برداشت سریع، از رشد و گسترش بسیاری از آفت های محصول جلوگیری میکند،حتی استفاده از آبیاری قطره ای، از رویش و خسارت علف های هرز در بین ردیف های کاشت جلوگیری می کند.

شما با کود دهی مناسب می توانید گیاهان را در مقابل حمله‌ی آفت های مختلف، به ویژه چوب خوارها، تقویت کنید. زمان کود دهی می تواند نقش موثری در فعالیت آفت موردنظر داشته باشد. زیاده روی در دادن کود شیمیایی نیز ناتوانی گیاه در مقابل حمله ی آفت و بیماری را افزایش می دهد. 

دیگر روش‌های مبارزه با آفات استفاده از گیاهان تله: در این روش، گیاهان مناسبی را به عنوان تله در اطراف مزرعه یا در بین ردیف های کشت می کارند و پس از آن که آفت های مورد نظر بر روی گیاهان تله جا خوش کردند، به طرق مختلف آنها را از بین می برند. مثل استفاده از ذرت در اطراف مزارع پنبه، جهت مبازره با عسلک و سنک قوزه ی پنبه. 

.....در ادامه با ما همراه باشید    

ادامه فرایند خرید