برداشت چای

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 3 ماه قبل

چای در طیف گسترده ای از انواع خاک کشت می شود، اما گیاه چای، خاک سبک و سرشار از مواد آلی را ترجیح می دهد همچنین بوته ها به رطوبت فراوان نیاز دارند. در خاک های زیر کشت چای، سطح آب زیر زمینی باید پایین تر از 90 سانتی متر باشد. اگر میزان بارندگی زیاد و خاک خیلی سنگین باشد محدودیت کشت پیش می آید.

به طور کلی چای گیاهی است که در خاک اسیدی عملکرد بهتری دارد. در زمین هایی با pH حدود 4.5-5.5 رشد بهتری دارد. به دلیل این که چای به آلومینیوم و منگنز نیاز فراوانی دارد، تمایل بوته چای به pH پایین به همین علت است. اما باید توجه کرد pH نباید در مزارع چایی از 4.5 پایین تر بیاید، چراکه تحت این شرایط ریشه متحمل آسیب و خسارت شده و بر عملکرد بوته تأثیر منفی میگذارد.

مشکلات موجود در تغذیه باغ های چای:

یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر در مزارع چای شمال کشور اتفاق افتاده است، اسیدی شدن حدود نیمی از خاک های باغات چای است که pH خاک آن ها کمتر از 4 شده است(pH بهینه برای باغ چای 5.5 تا 4.5 است. در pH های پایین عملکرد و باردهی باغ های چای کم شده، مسمومیت آلومینیوم در خاک اتفاق می افتد و در نتیجه شرایط برای فعالیت نماتد زخم ریشه چای فراهم می گردد ( بر اساس آمار موجود متأسفانه حدود دو سوم باغ های چای آلوده به نماتد هستند که یکی از دلایل آن پایین بودن pH خاک است). برای حل مشکل اسیدی شدن خاک باغات چای باید فرمول درست کودی در باغات استفاده گردد. در اولین قدم برای اصلاح خاک مزارع چای پیشنهاد می شود اصلاح کننده های آهکی در اواخر زمستان به خاک اضافه شود. یکی از اصلاح کننده ها، سنگ آهکی دولومیت است که به دلیل داشتن منیزیم برای مصرف دی چای کاری بسیار مناسب است.

ادامه فرایند خرید