دیگر اخبار

بیماری سفیدک سطحی انگور

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 1 سال قبل

به سفیدک پودری مونیز معروف است 

  این بیماری قارچی در تمامی مراحل رشد می تواند به درخت یا محصول خسارت وارد کند و کیفیت محصول و کارایی درخت را کاهش دهد

قارچ این بیماری به قسمتهای شاخه،برگ ،میوه ،پیچکها حمله می کند و در ابتدا بصورت یک لایه آرد مانند به رنگ سفید دیده می شود که به تدریج به رنگ خاکستر در می آید  

علائم روی میوه بصورت ترک برداشتن میوه و خشک شدن حبه ها ظاهر می شود 

:کنترل این بیماری

هرس زمستانه و یا احداث باغ به گون های صورت گیرد که جریان هوا و نور خورشید به میزان کافی در اندام های زیرین دسترسی پیدا کند _

جمع آوری شاخه و برگها ی به جا مانده و معدوم کردن آنها در هرس زمستانه _

و ازبین بردن علفهای هرز جهت هوادهی به اندام زیرین گیاه 

مهرداد غفاری_ کارشناس باغداری شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

انتشار مقاله در سایت خبری کشاورزان پرس 

www.keshavarzan press.ir

www.agrinito.com

ادامه فرایند خرید