دیگر اخبار

سموم سیستمیک

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

سموم سیستمیک ممکن است خواص سموم گوارشی و تماسی را داشته باشد ویژگی اصلی این سموم نفوذ با اندام ها و شیره گیاه است. که به ساقه برگ ،ریشه ، میوه و گل گیاه می رسد این نوع سموم محلول در آب هستند بنابراین به راحتی در سراسر گیاه پخش می شوند و برای آفات مکنده مناسبند آنها نه تنها در حشره کش ها بلکه در قارچکش ها هم نیز وجود دارند.

در برخی موارد یک سم دفع آفات سیستمیک برای محیط زیست ایمن تر از یک سموم دفع آفات غیر سیستمیک است.

برخی از ترکیبات سیستمیک حشره کش عبارتند از: هپتنوفوس، فسفامیدون، متامیدوفوس، اکسی دمتون متیل، تیومتون، دیمتوات، متومیل، آلدیکارب و ایمیداکلوپراید.

با این حال معمولاً روش های غیرشیمیایی کنترل آفات بی خطرترین روش هستند. استراتژی های غیر شیمیایی انتخاب بهتری برای محافظت از گرده افشان ها و سایر حشرات مفید است. همچنین عدم استفاده از سموم می تواند باعث تولید محصولات ارگانیک شود.

مزایای سموم سیستمیک

با توجه به اینکه این سموم وارد بافت و جریان شیره گیاه می شود می تواند برای آفات مکنده مناسب باشد. مثلا استفاده از سم سیستمیک پیریمیکارب برای شته ها نتیجه بهتری نسبت به سموم غیرسیستمیک دارد.

این نوع از سموم نه تنها در مورد حشره کش ها بلکه در مورد قارچکش ها نیز وجود دارد. مثلا قارچکش هایی وجود دارند که سیستمیک هستند (پنکونازول) و در مورد بیماری سفیدک داخلی مورد استفاده قرار می گیرند.

نکات مهم در خصوص سموم سیستمیک

1-   اثرات حشره کشی این ترکیبات با شسته شدن از سطح گیاه از بین نمی‌رود.

2-   ۲- تحرک این مواد از طریق شیره‌ی گیاهی باعث می‌شود که سم به قسمت‌های سم‌پاشی نشده گیاه نیز نفوذ نماید.

3-   ۳- پایداری این سموم در داخل گیاه نسبتازیاد است؛ لذا به مدت مناسبی گیاه را از حمله‌ی آفات محافظت می‌کنند

4-   . ۴- معمولا به‌دلیل کم بودن خاصیت تماسی و جذب سریع آنها به داخل گیاه، خطر این سموم برای حشرات مفید کمتر خواهد بود. 

تفاوت سموم تماسی و سیستمیک:

سم های تماسی از طریق گیاه جذب نمیشوند و وارد جریان شیره گیاه نخواهد شد.

این دسته از سموم باید مستقیما با آفت مورد نظر تماس داشته باشند تا بتواند اثر کند.

از جمله این سموم همانند مالاتیون و دیازینون ، تماسی میباشند.

ولی سموم سیستمیک توسط گیاه جذب شده و وارد جریان شیره گیاه می شود.

انتخاب اینکه سم مورد استفاده ما تماسی باشد یا سیستمیک به نوع آفت ، سختی و مقاومت آن بر روی گیاه بستگی دارد.

گاهی بعضی از آفات در مناطقی از گیاه تجمع میکنند که دور از چشم هستند و سم پاشی آن نقاط سخت میباشد مانند شپشک آردآلود که عموما پشت برگ و روی ساقه تجمع میکند و از شیره گیاه استفاده میکند.

برای چنین آفاتی سموم سیستمیک کارایی بهتری دارد.

به طور مثال سم کنفیدور که به صورت تماسی با اختلال بر روی سیستم عصبی آفت موجب نابودی آنها میشود ، دارای خواص سیستمیک  است

 

 

سبز باشید و پایدار

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداری _شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

 

 

ادامه فرایند خرید