سموم سیستمیک

خبر اگرینیتو 4 ماه قبل

سموم سیستمیک 

سموم سیستمیک ممکن است خواص سموم گوارشی و تماسی را داشته باشد ویژگی اصلی این سموم نفوذ با اندام ها و شیره  گیاه است. که به ساقه برگ ،ریشه ، میوه  و گل گیاه می رسد  این نوع سموم محلول در آب هستند بنابراین به راحتی در سراسر گیاه پخش می شوند این سموم برای آفات مکنده مناسبند و  نه تنها در حشره کش ها در قارچکش ها هم نیز وجود دارند 

 نکات مهم در خصوص سموم سیستمیک

این سموم داخل  بافت گیاه می مانند بنابراین برای محصولات خوراکی اثر سم باشستشو از بین نمی روند در هنگام استفاده از این سموم در یک باغ خانگی بویژه در مورد سبزیجات و میوه ها احتیاط بیشتری لحاظ شود و در صورت امکان، راهکار دیگر مد نظر قرار گیرد . در صورت استفاده حتما دوره کارنس سم رعایت شود 

دوره ی کارنس سم 

مدت زمانی ست  که اثر سم در درخت باقی می ماند یا اثر سم از درخت خارج می شود

سبز باشید و پایدار 

مهرداد غفاری کارشناس ارشد باغداری _شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو 

ادامه فرایند خرید