دیگر اخبار

دلایل پیچ خوردن برگهای گوجه فرنگی چیست؟

ادمین خبر رحیمی 1 سال قبل

اگر گوجه فرنگی پرورش میدهید ممکن است متوجه پیچ خوردن برگ‌های آن شده باشید. پیچ خوردن و جمع شدن برگ‌های گیاه گوجه فرنگی ممکن است صاحب آن را نگران و نا امید کند.

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) از اعضای جنس بوگومو ویروس Begomovirus، تیره ویروس‌های دوقلو است.

 

يكي از شديدترين بيماريهايي كه توسط جميني ويروسها در گوجه فرنگي ايجاد مي شود، بيماري پيچيدگي برگ (curl leaf) است كه عامل آن چند ويروس از جنس Begomovirus مي باشند كه همگي بنامهاي (  Tomato yellow leaf curl)

virus) TYLCV )و (TLCV (Tomato virus leaf curl ناميده مي شوند. كه داراي ژنوم يكبخشي بوده و توسط سفيد بالكها منتقل مي گردند (2005, al et Rojas) اين كمپلكس ايجاد دو تيپ از بيماري ميكند كه تيپ اول ايجاد زردي در حاشيه برگها مي نمايد و تيپ دوم بدون علائم زردي مي باشد.

 

نشانه های بیماری :

بوته هاي گوجه فرنگي كه در مراحل اوليه رشد به این بیماری آلوده مي شوند، كوتوله مانده و اندازه آنها بشدت كاهش مي يابد.

 

برگهايي كه بالفاصله پس از آلودگي توسعه مي يابند، فنجاني شكل شده و لبه آنها بطرف پايين برگشتگي پيدا مي كند اما برگهايي كه بعدا بوجود آمده و توسعه پيدا مي كنند بدشكل و زرد بوده، كوچك مانده و لبه آنها به طرف بالا برگشتگي پيدا مي كند اگر آلودگي در مراحل اوليه رشد گياه صورت گيرد، میوه ای تولید نمی شود.

 

وقوع آلودگی در مراحل بلوغ گیاه تأثیری روی ميوه هاي از قبل تشکیل شده ندارد ولي ميوه هايي كه بعدا تشکیل مي شوند بد شكل شده و معموال ريزش پیدا می کنند.

 

شرایط گسترس بیماری:

سفید بالک یا مگس سفید (Bemisia tabaci) ناقل ویروس TYLCV است که به صورت پایا از گیاهی به گیاه دیگری منتقل می باشد. نقش اصلی برای انتقال و انتشار آن بر عهده حشرات بالغ است. یک حشره کامل قادر به کسب و انتقال ویروس TYLCV به گیاه گوجه فرنگی می باشد.

 

این ویروس می‌تواند در بین سفید بالک‌ها و در غیاب منبع آلودگی از طریق حشرات نر آلوده به حشرات یا بالعکس انتقال یابد اما در میان حشرات با جنسیت یکسان انتقال نمی‌یابد.

 

جنسیت و سن حشره ناقل در میزان انتقال موثر می با شد. تقریبا تمام حشرات ماده با سن یک تا دو هفته قادر به ایجاد آلودگی در گوجه فرنگی می‌باشند در حالی‌که ۲۰ درصد حشرات نر با همان سن قادر به ایجاد آلودگی هستند.

ویروس TYLCV دارای دامنه میزبانی وسیع و قادر به ایجاد آلودگی در بیش از ۳۰ گونه گیاهی از ۱۲ تیره گیاهی می‌باشد. سبزیجات‌، گیاهان زینتی‌، گیاهان وحشی و گونه‌های مختلف علف‌های هرز از میزبان‌های TYCLV است.

گوجه فرنگی میزبان اولیه ولی لوبیا ،اطلسی و لسیانتوس و علف هرز داتوره و گل پنیرک ها از میزبان های بدون نشانه های آلودگی هستند. در ایران این ویروس در مزارع فلفل کرمان و جیرفت و استان هرمزگان و خیار، یونجه، زرد و هویج گزارش شده است.

این بیماری برای اولین بار در سیستان بلوچستان و هرمزگان گزارش شده است. در سال های بعد در شهرستان ورامین استان تهران، خوزستان، اهواز، اندیمشک، دزفول و حتی در اشکذر استان یزد نیز مشاهده و گزارش گردیده است.

کنترل بیماری:

استفاده از ارقام زراعی و باغی مقاوم و یا متحمل

استفاده از سموم کلره به تناوب برای جلوگیری از ایجاد مقاومت در سفید بالک‌ها مثل مگس سفید

تولید نشاها در گلخانه‌های حفاظت شده

تعیین تاریخ کاشت مناسب

اجتناب از کشت‌های جدید در مجاورت کشت‌های قدیمی تر

حذف بقایای کشت‌های قبلی گوجه فرنگی قبل از انتقال نشاهای جدید

رعایت فاصله زمانی و مکانی و حذف سایر میزبان‌های ویروس

کشت ذرت در اطراف مزرعه گوجه فرنگی

انتقال نشاها در ۳۰ روزگی آنها

استفاده از توری بسیار موثر خواهد بود با مش ۵۰

استفاده از پوشش‌های با ۵ درصد UV

سایر عوامل پیچ خوردن برگ گوجه فرنگی

پیچیدگی برگ گوجه فرنگی و سبزیجات شما ممکن است به دلایل محیطی، شیمیایی و یا بیولوژیک باشد. اگر چه علت دقیق آن نا مشخص است اما اعتقاد بر این است که لوله شدن برگها نوعی مکانیسم دفاعی در گیاه می باشد. برخی مواقع ممکن است همه برگ‌های روی درخت یا گیاه به هم چسبیده یا دچار پیچیدگی شده باشند و برخی موارد فقط برگ‌های تازه رشد یافته ممکن است پیچیده شود و برگ‌های قدیمی تر ممکن است سالم بمانند.

برگهای پیچ خورده ممکن است یکی از علائم آلودگی ویروسی باشد. این ویروس از طریق مگس سفید یا پیوند گیاه آلوده منتقل میشود. ممکن است سه هفته طول بکشد تا علائم بیماری ویروسی در گیاه نمایان شود. متداولترین نشانه آلودگی گیاه به این ویروس زرد شدن و لوله شدن برگها به سمت بالا است و ممکن است برگ به نظر چروکیده برسد. رشد گیاه خیلی زود متوقف شده و حتی ممکن است شروع به رشد درختچه ای کند. معمولا گلها رشد نمیکنند و آنهایی هم که رشد میکنند میریزند. به علاوه میوه دهی گیاه به حد چشمگیری کاهش می یابد.

اگر چه در صورتی که علت این وضعیت تاثیر فیزیولوژی باشد تاثیری بر رشد کلی محصول و باردهی آن ندارد، اما اگر علت این جمع شدن برگهای گیاه آلودگی ویروسی باشد باید گیاهان آلوده را هر چه زودتر بکنید و از گیاهان دیگر دور کنید. باید این گیاهان آلوده گوجه فرنگی را از بین ببرید تا نگذارید ویروس بیماری زای آن به گیاهان مجاور گسترش پیدا کند.

راهکار اصلی مدیریت و کنترل لوله شدن و پیچ خوردن برگها، پیشگیری است. تنها انواعی از گیاهان گوجه را انتخاب کنید که مقاوم به آفت و بیماری باشند.

 

 

نویسنده: شکیبا نظری طهرانی

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

www..agrinito.com

 

ادامه فرایند خرید