دیگر اخبار

کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند

خبر اگرینیتو 2 سال قبل

اینترنت اشیا یک اصطلاح گسترده است که اتصال بین اشیا و وسایل مختلف زندگی روزانه را از طریق اینترنت توصیف میکند . در مفهوم اینترنت اشیا هر شیء دارای یک شناسه منحصر به‌فرد است که در شبکه اینترنت با آن شناسه شناخته میشود تا بتواند داده‌ها را از طریق شبکه انتقال دهد بدون آنکه نیاز به تعامل انسان با انسان باشد.

از اینترنت اشیا در حوزه‌های مختلفی مانند کشاورزی، مدیریت زنجیره تأمین محصولات، نظارت بر محیط زیست، محاسبات ابری و بسیاری موارد دیگر استفاده میشود.

اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات به شمار می‌آید و برای نخسرین بار در سال ۱۷۷۷ توسط کوین اشرون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، ازجمله اشیای بی‌جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشن و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند .

در واقع اینترنت اشیا شما را قادر می‌سازد تا اشیا مورد استفاده خود را از راه دور و به کمک زیرساخت‌های اینترنتی مدیریت و کنترل کنید.

امروزه با گسترش جمعیت جهان و نیاز به تامین غذا برای انبوه جمعیت از یک سو و کمبود آب، انرژی و زمین‌های قابل کشت از سوی دیگر، روش‌های سنتی کشاورزی دیگر پاسخگویی نیاز غذایی جمعیت جهان نیست و به همین دلیل کشاورزی هوشمند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان حوزه اینترنت اشیا و برنامه‌های کاربردی بر مبنای آن نقشی محوری در کشاورزی هوشمند بر عهده دارد و ارائه راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا، نهایتا به ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و کشاورزان می‌انجامد.

ادغام کشاورزی با اینترنت اشاء می‌تواند آن را فعالیتی بسیار کارآمد و سودآور کند. آبیاری خودکار مبتنی بر حسگر آب و خاک باعث بهینه شدن آبیاری در منطقه ریشه گیاه شده و به ددنبال آن رشد سریع گیاه را نیز به دنبال دارد. این طرح مدیریت درستی بر منابع آب دارد همچنین می‌تواند باعث صرفه جویی قابل توجهی آب در مقایسه با آبیاری سنتی شود.

سیستم‌های مدیریت آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا میتواند در دستیابی به منابع بهینه آب در چشم انداز کشاوری دقیق کمک کنند. کمبود آب در حال حاضر بر یک پخش از جهان تاثیر می‌گذارد و در طول زمان با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به آب شیرین، بخش وسیعتری از جهان را در بر می‌گیرد.

بخش کشاورزی، بویژه آبیاری، بخش عمده‌ای از آب شیرین را مصرف می‌کند. به دلیل کمبود سیستم‌های آبیاری هوش مصنوعی، کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به عملکرد مشابه، آب بیشتری مصرف می‌کنند.

مدیریت آبیاری بر عملکرد محصول تاثیر می‌گذارد در مورد تولید سبزیجات آبیاری بهینه می‌تواند به بهبود کیفی و کمی منجر شود. در حالی که آبیاری بیش از حد و یا کمتر می‌تواند رشد موفق محصول را به خطر بیندازد، علاوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول، روش‌های آبیاری بر محیط زیست نیز تاثیر می‌گذارند.

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به دلیل شهرنشینی و صنعتی شدن، انتظار می‌رود آب آبیاری در دسترس در آینده نزدیک کاهش یابد. آبیاری در بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب  و منبع آلودگی بالقوه در بسیاری از کشورهاست. همچنین به دلیل آبیاری بیش از حد باعث رها سازی مواد شیمیایی کشاورزی از طریق آبشویی و رواناب در محیط زیست میشود. تولید گلخانه‌ای سبزیجات در ده‌های اخیر به ویژه در مناطق دارای شرایط مناسب آب و هوایی، مانند منطقه مدیترانه اهمیت زیادی یافته است، تولید سبزیجات گلخانه‌ای میتواند تاثیرات زیست محیطی را نسبت به کشت فضای باز کاهش دهد.

 

مزایای استفاده از آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء عبارتند از:

۱.       صرفه جویی در به کارگیری نیروی انسانی

۲.       صرفه جویی در مصرف آب بیشتر از روش‌های دستی

۳.       مدیریت درست و هوشمند آب در آبیاری مزرعه در زمان‌هایی که با مشکل کم آبی مواجه هستیم.

۴.       استعلام دما و رطوبت محیط و خاک از راه دور و تشخیص اینکه چه زمان‌هایی نیاز گیاه به آب جدی است.

۵.       اختصاص دادن آب مورد نیاز گیاه بدون اینکه دچار تشنگی یا پرآبی شود.

۶.       کنترل و اندازه گیری رطوبت خاک و آبیاری هوشمند بر حسب نیاز محصولات متفاوت، با سنجش میزان آب مورد نیاز برای هر واحد خاک( استفاده دقیق از منابع آب و صرفه جویی در مصرف آب)

۷.       همچنین هم زمان با آبیاری اطلاعات د رپایگاه داده ذخیره می‌شود و این عمل باعث میشود تا ما از مزرعه خود کارنامه دقیقی از تاریخ و زمان و مدت آبیاری داشته باشیم.

 

نویسنده: شکیبا نظری طهرانی

شبکه تجاری کشاورزی اگرینیتو

www..agrinito.com

ادامه فرایند خرید