جستجو بر اساس:

مرتب‌سازی بر اساس:

کد تقاضا: 705789

عنوان تقاضا: تولید آسیاب زردچوبه

نوع تقاضا: درخواست کننده

مقدار/تعداد: 100

مکان: اصفهان/سفیدشهر

گروه تقاضا: محصولات کشاورزی

دسته تقاضا: تجهیزات وماشین آلات

بخش تقاضا: ـ ـ براي محصولات كشاورزي

تاریخ ثبت: 2022-06-01 17:52:53

تاریخ انقضا: 2022-09-21 00:00:00

کد تقاضا عنوان تقاضا مقدار/تعداد مکان گروه تقاضا دسته تقاضا بخش تقاضا تاریخ ثبت تاریخ انقضا
1 705789 تولید آسیاب زردچوبه 100 اصفهان/سفیدشهر محصولات کشاورزی تجهیزات وماشین آلات ـ ـ براي محصولات كشاورزي 2022-06-01 17:52:53 2022-09-21 00:00:00
ادامه فرایند خرید